เสื้อแขนสั้นเสื้อยืดสีแดงสุทธิกับเสื้อยืดอันตราย dsp โจ๊กสันติภาพโลก

ราคา: ฿461
Shopee Guarantee รับรายการที่คุณสั่งซื้อหรือรับเงินคืน.

sending merchandise from shenzhen , 6 10 days after the subscription to the gate market , No rush orders .
Pleasant merchant 's quality assurance : if there is any defect after receipt of the goods , Make sure you talk to us first , It 's going to take care of the return of goods .
Please , please . Do not communicate directly with evaluation , Each evaluation is very important to us . Here , 120,000 thanks for the mishap
The colours of each computer may differ . More or less , there will be some color difference , The subscription represents your ability to understand and accept the mishap .