สติกเกอร์ติดด้านหน้าลายส้อมสติกเกอร์ตกแต่ง

ราคา: ฿167
Shopee Guarantee รับรายการที่คุณสั่งซื้อหรือรับเงินคืน.

Two colour gjms sticker front fork sticking / Shock absorbing stickers / Lasquin / Laser silver / ohlins stickers Wisdom Jie front fork sticker / Post shock absorption sticker / Eurofin Post / Gee Village / dy

Sales price = a group of prices

Two colors optional

1 . Raspberry gold 2 . Laser silver

Please refer to Figure III for actual posting
Two color gjms sticker front fork sticking / Shock absorbing stickers / Lasquin / Laser silver / ohlins stickers Wisdom Jie front fork sticker / Post shock absorption sticker / Eurofin Post / Gee Village / Freight charges exempted for over 1000 RMB 、 Fully equipped with $ 2,000 free freight .
Privileged activities : $ 5,500 , a reduction of $ 10 to $ 299 , Full , 499 LW $ 20 , Full , 999 litres decreased by $ 50 , $ 110 less for full 2,000